Brandbestrijding accubranden

In de media zijn de laatste maanden accubranden onder de aandacht gebracht. De branden variëren van kleine thuisbranden (door telefoonaccu’s) tot grote branden (Stella fietsen in Nunspeet).

Door de enorme toename van het gebruik van elektrisch oplaadbare gebruiksgoederen, fietsen – auto’s, zullen branden veroorzaakt door accu’s gaan toenemen. Op zich zijn een groot aantal van dit soort branden te voorkomen.

Onze ervaring leert dat bij het opladen en het gebruik niet altijd de voorschriften van de fabrikanten worden nageleefd, terwijl dit noodzakelijk is om branden terug te dringen. Ook de opslag van accu’s verdient de nodige aandacht. Bij inspecties troffen wij accu’s aan in een opslag met daarboven op zware goederen. De kans dat er sluiting ontstaat tussen de min- en pluspool en een eventuele brand was zeer aanwezig.

vb&t Brandveiligheid & Milieu heeft onderzoek gedaan naar accubrandbestrijding. Als onafhankelijk adviesbureau zijn wij betrokken bij standaard en niet-standaardoplossingen op brandveiligheid. Hiervoor gebruiken wij nationale en internationale normeringen zoals FM Global en NFPA. De uitdaging bij accubranden is de hoge temperatuur in combinatie met het ontbranden van de kunststofbehuizingen. Om een dergelijke brand te bestrijden is veel water nodig. vb&t Brandveiligheid & Milieu heeft naar alternatieven gekeken:

 • Water
  Is werkzaam, echter een grote hoeveelheid nodig.
 • Schuim
  Is een mogelijkheid, echter de kans op herontsteking is zeer groot waarbij de gevolgen voor mens en milieu catastrofaal kunnen zijn.
 • Poeder
  Ook hier is de kans op herontsteking aanwezig. Nevenschade (zouten) van poeder in de directe omgeving van de brand kan voorkomen worden met andere bestrijdingsmiddelen.
 • CO2
  Werkt koelend, echter een grote hoeveelheid nodig. Deze zijn in een opslagloods niet voorhanden.
 • F500
  Toegevoegd aan water verminderd de hoeveelheid water en heeft als extra voordeel dat de temperatuur snel omlaag gaat.

Op dit moment heeft vb&t samen met een landelijk expediteur een bestaande sprinklerinstallatie uitgebreid waarbij F500 wordt toegevoegd. Er is voor een semipermanente opstelling gekozen waarbij de F500 ook zonder de sprinklerinstallatie kan worden toegepast. Voordeel is bij toevoeging van de sprinklerinstallatie minder water, lagere temperatuur en een kortere blustijd. Naast het vergrotend blusvermogen bij accubranden, heeft F500 nog andere voordelen.

Wilt u meer informatie over deze installatie of andere oplossingen (zoals publicatiebijdrage zonnepanelen)? Neem dan contact met ons op!