Dit zijn wij

Veiligheid én effectiviteit

vb&t Brandveiligheid & Milieu is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Brandveiligheid, Onderzoek, Fire Safety Engineering en Milieu. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij het oplossen van vraagstukken op deze terreinen. Vraagstukken die zowel inhoudelijke expertise als uitgebreide kennis van de markt veronderstellen.

Uiteraard gaan wij voor de hoogste veiligheidsgraad, maar daarbij laten wij ons eveneens leiden door economische overwegingen. Juist die combinatie maakt ons tot de meest effectieve partner op het gebied van veiligheid. Een partner die nooit genoegen neemt met standaard oplossingen, maar altijd uitgaat van optimaal resultaat.

International

vb&t Brandveiligheid & Milieu heeft naast nationale ook ruime internationale ervaring. Wij zijn vertrouwd met nagenoeg alle relevante buitenlandse voorschriften, zoals NFPA, FM CEA, IBC en VdS. Daardoor zijn wij in staat om ook opdrachtgevers die buiten de landsgrenzen opereren, op diverse terreinen te adviseren over ontwerp en uitvoering.

Onze dienstverlening is:

  • Onafhankelijk
    Wij verrichten onze advieswerkzaamheden vanuit een zelfstandige en onafhankelijke positie. Onze advisering staat volstrekt los van alle andere vormen van dienstverlening waarmee wij opdrachtgevers bedienen. Advies van vb&t Brandveiligheid & Milieu is volledig objectief.
  • Resultaatgericht
    Door jarenlange ervaring en deskundigheid is ons team in staat de meest complexe vraagstukken en problematieken te doorgronden, om deze vervolgens creatief en resultaatgericht aan te pakken. Die resultaatgerichtheid begint al bij de start van een opdracht, wanneer we met de opdrachtgever het te behalen resultaat vaststellen. En daar gaan we voor. In specifieke gevallen committeren wij ons aan het te behalen resultaat.