Masterplan brandveiligheid

Bij het plannen van het bouwen, verbouwen of renoveren van gebouwen krijgt u onder andere te maken met de brandveiligheid. De brandveiligheid van een gebouw is een combinatie van bouwkundige, organisatorische en installatietechnische factoren. Brandveiligheid maakt dus een integraal deel uit van een bouwplan. Om deze reden is het belangrijk om voor elk gebouw een Masterplan Brandveiligheid op te stellen.

Masterplan Brandveiligheid opstellen

Als eigenaar van een pand bent u wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Het is
dus belangrijk er wordt nagedacht over de mate van brandveiligheid. Kunnen gebruikers bij
calamiteiten veilig een vluchtweg vinden, wat zijn de risico’s voor omliggende gebouwen en
wordt de brandweer direct gealarmeerd? Het is belangrijk om tijdens de ontwerpfase al
rekening te houden met risico’s in de gebruiksfase. In dit stadium van een project kunt u de
fundamenten van het bouwplan nog bij laten sturen. Door de brandveiligheid vanaf het begin
in acht te nemen kunt u beperkingen en extra kosten in een later stadium voorkomen. Bij
vb&t Brandveiligheid & Milieu hebben we inmiddels veel ervaring in het begeleiden,
beoordelen en opstellen van brandveiligheidsprotocollen.

Masterplan Brandveiligheid bij vb&t Brandveiligheid en Milieu

U kunt in de beginfase van uw bouwplan al bij onze adviseurs terecht. Zij kunnen in het
ontwerpstadium het voorlopige bouwplan alvast onderwerpen aan toetsen op het gebied van
brandveiligheid. Zo weet u in dit stadium of en met welke maatregelen u binnen het ontwerp
rekening moet houden. Hierbij voorzien we u uiteraard ook van adviezen qua maatregelen
en mogelijkheden. Wanneer het definitieve bouwplan klaarligt voeren wij een bouwplantoets
uit. Hierbij wordt het bouwplan aan de wet- en regelgeving getoetst. We bekijken alle
aspecten van brandveiligheid: materialen, vluchtroutes, brandoverslag, technische
installaties voor brand en brandveilig gebruik. vb&t legt vervolgens het geheel aan
bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen vast in een Masterplan
Brandveiligheid dat de brandveiligheid van uw bouwplan zal waarborgen.

Het Masterplan is gebaseerd op de voorschriften uit het Bouwbesluit, de gemeentelijke
Bouwverordening en de nationale/Europese brandveiligheidsnormen. In het rapport dat u
van ons ontvangt kunt u de vastgelegde resultaten terugvinden en mogelijke oplossingen,
alternatieven en aanbevelingen teruglezen. Indien de aanvraag voor een
Omgevingsvergunning de volgende stap is, dan kunnen wij u hierin ook bijstaan en
begeleiden.