Onze producten

Onze brandveiligheid- en milieuadvisering omvat een breed scala aan producten en componenten daarvan. Oplossingen op maat, bestaande of samengesteld uit onder meer:

 • Masterplan Milieu in overeenstemming met de IBB beoordelingsmethode.
 • Masterplan Brandveiligheid volgens de IBB beoordelingsmethode.
 • Berekeningen Beheersbaarheid van Brand (vuurbelastingberekening).
 • Brandoverslag berekening.
 • Berekenen opvang– en doorstroomcapaciteit.
 • Simulaties van lucht- en rookstromingen, zichtlengten, temperaturen in gebouwen, straling en emissies.
 • Dynamische brandsimulaties.
 • Begeleiding aanvraag omgevingsvergunning op het gebied van brandveiligheid en milieu.
 • Second opinions.

Opstellen UPD’s (voormalig PvE)

Wij verzorgen eveneens het opstellen van uitgangspuntendocumenten (UPD’s), de voormalige Programma’s van Eisen. Onder meer voor:

 • Sprinklerinstallaties
 • Watermistinstallaties
 • Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
 • Schuimblusinstallaties
 • Gasblusinstallaties
 • Zuurstofreductie-installaties
 • Rook- en warmteafvoerinstallaties
 • CO- en LPG-installaties
 • Overdrukinstallaties

Simulaties en berekeningen

Daarnaast voeren wij alle mogelijke simulaties en berekeningen uit.

 • Evacuatieberekeningen voor schouwburgen, voetbalstadions, theaters, grote winkelcentra, studio’s van mediabedrijven enzovoort.
 • Brandoverslagberekeningen (Integraal) voor wooncomplexen, winkelcentra enzovoort.
 • Brand- en ventilatieberekeningen (CFD) voor parkeergarages met zowel natuurlijke als mechanische ventilatie.
 • Dynamische brandsimulaties (FDS) in winkelcentra, kantoorgebouwen distributiecentra, scholen, mediabedrijven enzovoort.